Per què una finestra de fusta pot ajudar contra el canvi climàtic ja tenir cura del medi ambient?

Les finestres de fusta ajuden en la lluita contra el canvi climàtic, reduint les emissions de carboni.

29/11/2017

Les finestres de fusta ajuden en la lluita contra el canvi climàtic, reduint les emissions de carboni. A més, l'ús de fusta permet la gestió de les muntanyes, l'aprofitament de la fusta reverteix en el benefici de la muntanya reduint per exemple els incendis forestals.

Per conèixer l'impacte de les finestres de fusta s'utilitza com a eina l'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), que és una eina que serveix per identificar oportunitats de millora en l'acompliment ambiental de determinats productes en les diferents etapes de la seva vida.

L'ACV com eina ens aporta tota la informació referent al consum energètic, de combustibles fòssils i sobretot d'emissions de CO2, des de l'extracció de la matèria primera fins a la seva arribada a abocador o reciclatge. A més, analitza de forma científica, objectiva, metòdica i sistemàtica, l'impacte ambiental originat per un procés/producte durant el seu cicle de vida complet (en aquest cas la finestra de fusta), com a eina de gestió mediambiental.

Les següents dades són els corresponents a l'ACV d'una finestra de fusta de 1,2 m per 1,2 m, amb un perfil de 68 mm i un vidre doble (4/12/4). La finestra en el seu cicle total emet un total de 268,74 kg de CO2, on s'ha considerat la fase ús i manteniment que no és objecte d'estudi dins del procés de fabricació, per la qual cosa s'hauria de descomptar el total d'emissions de aquesta fase, que són 198,32 kg de CO2. El resultat total de l'ACV de la fabricació d'una finestra de fusta és de 70,42 kg de CO2. Si tenim en compte que el total de la fusta gestionada en el procés conté 173,16 kg de CO2, les emissions netes de la finestra de fusta serien -102,74 kg de CO2, és a dir, el procés de fabricació de la finestra, gràcies al magatzem de CO2 de la fusta, suposa un estalvi de 102,74 kg de CO2.

Els processos unitaris on es produeixen la major quantitat d'emissions són en l'ús i manteniment (les emissions derivades de la despesa energètica per al condicionament d'una llar, durant 30 anys que és la vida de la finestra) i en el procés de la segona transformació (que s'inclouen les emissions del vidre que suposen més de la meitat de les emissions d'aquesta fase).

Els majors impactes que s'identifiquen en l'ACV d'una finestra de fusta es produeixen en la fase d'abocador. Si es reciclés el 100% de la fusta de les finestres, els residus disminuirien en un 365%, de manera que es disminuiria així l'impacte del procés d'abocador per a tots els factors ambientals. D'altra banda, en la fabricació de la finestra de fusta no es genera cap residu tòxic derivat del propi material i el mateix material pot tenir una segona vida útil.

Per tant, no només la fusta actua com a magatzem de CO2 pel que sempre emetrà menys quantitat de gasos efecte hivernacle per a la fabricació de qualsevol producte, sinó que la fusta és un material orgànic, que fins i tot quan acaba la seva funció com a producte té una segona vida solidària amb el medi ambient, bé sigui com a biomassa o per formar part d'un altre producte com tauler.

Font: http://www.asomatealaventana.org/2017/10/19/ventana-madera-medio-ambiente/