És una marca especialitzada en la fabricació de finestres i portes exteriors, en fusta massissa i laminada i també elaborada amb el sistema mixta (fusta-alumini), amb una experiència de més de 40 anys al sector.

Què realitzem?

Projectes de fusteria exterior de fusta, adaptats tant a professionals com a particulars, oferint els nostres productes i serveis al màxim públic possible.
<h2><span style="color: #ffffff;">Especials <br /> -</span></h2>
<p><span style="color: #ffffff;">Amb la gran gamma de perfileries podem oferir l'adaptaci&oacute; a qualsevol projecte d'edificaci&oacute; Passivehouse o altres projectes especials.</span></p>

Especials
-

Amb la gran gamma de perfileries podem oferir l'adaptació a qualsevol projecte d'edificació Passivehouse o altres projectes especials.

<h2><span style="color: #ffffff;">Rehabilitacions <br /> -</span></h2>
<p><span style="color: #ffffff;">Vam aconseguir fer grans obres de rehabilitaci&oacute; gr&agrave;cies a la nostra perfileria ELITE92 i les r&egrave;pliques realitzades per aconseguir l'aprovaci&oacute; de patrimoni.</span></p>

Rehabilitacions
-

Vam aconseguir fer grans obres de rehabilitació gràcies a la nostra perfileria ELITE92 i les rèpliques realitzades per aconseguir l'aprovació de patrimoni.

<h2><span style="color: #ffffff;">obra nova <br /> -</span></h2>
<p><span style="color: #ffffff;">En obres particulars sempre oferim la m&agrave;xima atenci&oacute; al client per a guiar-lo amb el projecte de fusteria i aconseguir la seva m&agrave;xima satisfacci&oacute;.</span></p>

obra nova
-

En obres particulars sempre oferim la màxima atenció al client per a guiar-lo amb el projecte de fusteria i aconseguir la seva màxima satisfacció.

<h2><span style="color: #ffffff;">hotels <br /> -</span></h2>
<p><span style="color: #ffffff;">Hem realitzat projectes de fusteria per a hotels de gran rellev&agrave;ncia oferint sempre el m&agrave;xim confort i professionalitat ..</span></p>

hotels
-

Hem realitzat projectes de fusteria per a hotels de gran rellevància oferint sempre el màxim confort i professionalitat ..