Els perfils en les finestres de fusta; aïllament i tecnologia

Per què pensant en la finestra de fusta recordem finestres dels anys 60?

30/11/2017

Un dels principals productes de la fusteria derivats de la fusta i amb una important funció en la construcció com la ventilació i il·luminació, són les finestres. La fusta s'ha fet servir des del principi de la història per a la fabricació de finestres, però, en els últims anys, la finestra de fusta ha perdut quota de mercat per la incorporació de nous materials com l'alumini i el plàstic.

La fusta com a material aporta nombrosos beneficis per a la salut, el medi ambient, l'economia i la societat. Moltes persones associen les finestres de fusta a les que existien fa anys, que es desencaixaven, calia polir-les ... Avui en dia la indústria de la finestra de fusta ha progressat, és una indústria, i igual que totes les indústries amb els anys progressen. Si pensem en un cotxe del present i no ens ve a la ment un "dos cavalls", per què pensant en la finestra de fusta recordem finestres dels anys 60?La fusta com a material i en les seves propietats intrínseques ofereix un gran aïllament. Per tant, usant la fusta en la fabricació de finestres, al costat de la innovació en la fabricació i les millores en la seva construcció permeten que la finestra de fusta ofereixi un aïllament excel·lent.

Aquest aïllament que ofereixen les finestres de fusta, ha millorat molt també gràcies a la creació de nous perfils com ara, els perfils buidats i els perfils compostos, també els diferents components afegits a les finestres de fusta, i les possibilitats que hi ha al ús dels vidres segons l'aïllament desitjat.El vidre es considera un material transmissor i forma part del 80% de la finestra, de manera que distingim diversos tipus de vidre: segons el gruix que és delimitat pel perfil, el pes i la pèrdua del guany solar, segons les diferents varietats del nombre de components de la càmera i per tant, el grau d'aïllament.

Es poden diferenciar tres varietats de vidre segons el tipus d'aïllament:

Si el que volem és disminuir l'aportació de calor produïda per la radiació solar directa, es pot triar un vidre de control solar o solars.

En el cas de pretendre reduir la transmissió tèrmica de l'interior a l'exterior, es pot col·locar un vidre anomenat baix emissiu. En aquest cas s'ha de tenir en compte la situació geogràfica en què se situïn les finestres.

Al final, hi ha el vidre selectiu, sent una combinació dels anteriorment descrits. Permetent així, una millor adaptació i variabilitat d'aïllament, segons la situació de lluminositat, factor solar i transmitància.

Font: http://www.asomatealaventana.org/2017/08/21/2644/