Assaig d'envelliment de la finestra de fusta

Primer assaig de dues finestres de fusta davant de condicions extremes i adverses

21/03/2023

PRIMER ASSAIG DE DUES FINESTRES DE FUSTA DAVANT DE CONDICIONS EXTREMES I ADVERSES

L'objectiu de l'assaig és mostrar com dues finestres de fusta de grans dimensions es comporten davant de canvis ambientals extrems i adversos mesurant abans i després de l'exposició diverses variables de rendiment. Assaig realitzat en un laboratori extern, independent i certificat


SI BUSQUES BONS RESULTATS TRIA NOMÉS FABRICANTS SOCIS D'ASOMA

Durabilitat i resistència demostrades:

Per tal de demostrar la durabilitat i resistència de la finestra de fusta, des d'Asoma s'han assajat en un laboratori acreditat dues finestres de fusta, afegint-hi la complicació que eren de grans dimensions.


Finestres de fusta que s'han assajat:

Finestra balconera abatible de gir vertical practicable al´interior de dues fulles dreta. Dimensions: 1500 x 2400 mm

Finestra 1: Perfil de fusta de castanyer laminat.
Finestra 2: Perfil de fusta de pi laminat.

Les finestres assajades són una estàndard en prestacions i una altra de gamma alta per poder analitzar els resultats de forma realista i aplicable a qualsevol finestra de fusta.VARIABLES CLIMÀTIQUES ADVERSES A LES QUALS S'HAN EXPOSAT LES FINESTRES DE FUSTA

VARIABLES DE LES MESURES (ABANS I DESPRÉS DE L'EXPOSICIÓ)


Assajos inicials

- Permeabilitat a l'aire
- Estanqueïtat a l'aigua
- Resistència al vent
- Càlculs tèrmics
- Forces de maniobra
- Assaig acústic
- Exposició clima A
- Exposició clima D

Assajos posteriors a climes A i D

- Forces de maniobra
- Permeabilitat a l'aire
- Estanqueïtat a l'aigua
- Exposició a clima

Assajos posteriors a climes C

- Permeabilitat a l'aire
- Estanqueïtat a l'aigua
- Resistència al vent
- Forces de maniobra


RESULTATS DESPRÉS DE L'EXPOSICIÓ A LES CONDICIONS CLIMÀTIQUES ADVERSES
CONCLUSIONS:

Excel·lent rendiment

Les finestres de fusta mostren un rendiment excel·lent després de l'exposició extrema a canvis climàtics quant a:

Comportament

Aïllament tèrmic, acústic… com es pot veure a les taules no varia les seves classificacions.

Forces de maniobra

El funcionament de manetes, així com obertura i tancament no va patir cap mal.

Aspecte estètic

La finestra de fusta no pateix cap variació en laspecte estètic.

Estabilitat

La finestra de fusta mostra una total estabilitat, les mides abans i després de l'exposició no varien.Per veure la notícia de la web de ASOMA clica aquí