Nom del projecte:
Casa particular a Viella

Any:

2017

Localitat:
Viella

Província:
Lleida

Perfileria:
Mixta 69, combinació fusta Flandes laminat i alumini soldat, vernís natural